Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten (voor standaardverzending binnen Nederland). Als u wilt dat uw bestelling aangetekend wordt verstuurd, geeft u dit dan svp aan bij uw bestelling. De extra kosten hiervan zijn Euro 7,00.

Betaling:

De betaling van het door u bestelde product dient vooraf te geschieden op rekeningnummer 1099.55.072 t.n.v. P.E.G. van der Geest te Noordwijk o.v.v. het ordernummer. Houd bij overboeking rekening met 3 tot 5 werkdagen voordat het geld op mijn rekening staat.

Leveringstijd:

Zodra de betaling op genoemd rekeningnummer is ontvangen, wordt de bestelling dezelfde dag verzonden.

Eigendoms- en risicovoorbehoud:

Het eigendom van de producten gaat pas over op de koper als het verschuldigde bedrag door Per Elle is ontvangen. De risico-overdracht gaat in op het moment dat Per Elle de producten aan de vervoerder ter beschikking heeft gesteld. Per Elle biedt de mogelijkheid de producten aangetekend te verzenden. Deze kosten (Euro 7,00) zijn voor rekening van de koper.

Reclamering:

In geval van onjuiste of beschadigde levering dient de ontvanger zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, te reclameren via e-mail.

Garantie:

Per Elle garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal (met de bestemming corresponderend) gebruik, gebreken optreden aan het artikel, worden die door Per Elle kosteloos hersteld. Per Elle stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden. Op deze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

Retournering:

Als u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over het geleverde product dan heeft u het recht om binnen 7 dagen na ontvangst het artikel te retourneren. De producten kunnen alleen worden geretourneerd indien ongebruikt en in originele staat. Per Elle zal het aankoopbedrag binnen 7 dagen terugstorten. Wanneer het artikel niet in goede staat wordt geretourneerd, kunt u geen aanspraak maken op de terugbetaling van het aankoopbedrag.

Privacy:

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de door u bestelde producten.

Bedrijfsgegevens:

Per Elle is gevestigd in Noordwijk en geregistreerd bij de KvK Leiden onder nummer 27314982. Het BTW nummer is NL0976.06.935B01

Bij bestelling gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden.
Niets van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd of nagemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Per Elle.